اخبار و مقالات

فورجینگ (فورجینگ) یا در اصطلاح عامیانه آهنگری ، روشی است که در آن با استفاده از یک قالب ویک دستگاه پرس نسبت به تغییر شکل بیلت به شکلی خاص تغییر میکند.

منشاء آهنگری به دوران بسیار قدیم بر میگردد که با استفاده از ابزارهای بسیار ساده و قدرت نیروی انسانی قطعات مختلفی از جمله شمشیر و نعل های اسب و غیره ساخته می شدند ، که البته ساخت آن قطعات بدلیل عدم استفاده از قالب و یا نیروی یکنواخت دارای ابعاد و شکل های متفاوتی بودند که باعث تولید قطعات محدود به لحاظ تیراژی …                                                                                                                                                                                     ادامه مطلب

در این مقاله قصد داریم تا حدودی شما را با قالب و انواع آن آشنا کنیم .گاها پیش آمده که می خواهیم قطعات یک دست و یکنواختی را تولید کنیم ، لذا چند روش برای این کار میتوان متصور بود . روش نخست این است که از دستگاه CNC  برای ساخت قطعات استفاده کنیم ، که بدلیل هزینه بالای تولید قابل توجیه برای تولید با تیراژ بالا نمیباشد ، لذا بهترین گزینه استفاده از قالب می باشد .علت اصلی استفاده از قالب در تولید ، تولید قطعات یکسان و یکنواخت ، تیراژ تولیدی بسیار زیاد و دقیق و از همه مهمتر قطعاتی که در صنعت فورج …

                                                                                                                                            ادامه مطلب

زمانی که یک قالب فورج ساخته شد و وارد خط تولید گردید آیتم هایی درعملیات فورج دخیل هستند که باعث کاهش عمر قالب ها میگردند و در نتیجه کیفیت قطعه تولید شده  پایین می آید ، که دلیل این موضوع بحث اصطحلاک خود قالب است .

عواملی که باعث کاهش عمر قالب هستند شامل : دمای قالب ، دمای بیلت ، وزن بیلت ، جنس قالب ، سختی قالب ، طراحی قالب و ضخامت فلش ، نیروی پرس و خیلی از مواردی که تاثیر بر عمر قالب دارند . عوامل مذکور به نسبت های مختلفی باعث خرابی و استهلاک قالب فورج می گردند .      

                                                                                       ادامه مطلب