جوشکاری قالب های فورج

زمانی که یک قالب فورج ساخته شد و وارد خط تولید گردید آیتم هایی درعملیات فورج دخیل هستند که باعث کاهش عمر قالب ها میگردند و در نتیجه کیفیت قطعه تولید شده  پایین می آید ، که دلیل این موضوع بحث اصطحلاک خود قالب است .

عواملی که باعث کاهش عمر قالب هستند شامل : دمای قالب ، دمای بیلت ، وزن بیلت ، جنس قالب ، سختی قالب ، طراحی قالب و ضخامت فلش ، نیروی پرس و خیلی از مواردی که تاثیر بر عمر قالب دارند . عوامل مذکور به نسبت های مختلفی باعث خرابی و استهلاک قالب فورج می گردند .

قالب های فورج گرم به دلیل شرایطی که در بالا ذکر شد دارای نیمه عمر بسیار پایین ‌تری نسبت به قالب های تولید به روش سرد دارند ، به عنوان مثال در قالب های فورج گرم دارای نیمه‌ عمری بین 3000 تا 5000 قطعه می توانند تولید کنند در صورتی که در قالب های سرد نیمه عمر تولید بیش از چند ده هزار تا می باشد .

در تولید قطعات فورج به محض پایین آمدن کیفیت قطعه تولیدی متوجه استهلاک قالب می شویم و این زمانی است که قالب نیازمند اصلاح می باشد .

جهت اصلاح قالب های فورج به دلیل سختی زیاد قالب و راحت نبودن عملیات ماشینکاری بهترین گزینه اصلاح در این قالب ها استفاده از اسپارک میباشد ، اما به دلیل اینکه ممکن است قالب اصلاح زیادی نیاز داشته باشد و از طرفی ممکن است ارتفاع قالب کم شود ، بهترین گزینه اصلاح به روش جوشکاری و بعد اسپارک می باشد .

ترتیب مراحل جوشکاری در اغلب موارد به یک شکل می باشد که در ذیل آمده است :

 

1 – نظافت و بازرسی حفره قالب که به چه شکل می توان آن را جوشکاری و ترمیم نمود : نظافت از این بابت که کثیفی ها و  گرافیت های حفره قالب همگی تمیز شوند تا مانع چسبندگی جوش به قالب نگردد و منظور از بازرسی ، بررسی ترک های احتمالی و خرابی های سطوح قالب هست که با مقداری پولیش کاری و سنگ زنی سطوح را اصلاح می‌کنیم .

2 – در این مرحله که مهمترین بخش ازعملیات جوشکاری می باشد می بایست قالب را در یک دمایی متناسب با جنس قالب پیش گرم نماییم ، پیش گرم کردن شوک های حرارتی ناشی از عملیات جوش کاری را کاهش می دهد به عنوان مثال برای فولادهای گرم کار با جنس استاندارد 1.2344 دمایی بین 300 تا 400 درجه سانتی گراد مورد نیاز هست

3 – در این مرحله ، جوشکاری با استفاده از سیم جوش های مخصوص جوشکاری صورت می گیرد .

4 – در پایان جوشکاری باید قالب را به صورت خیلی آهسته آن را سرد کنیم که به این مرحله آهسته سرد کردن می گویند ، علت این کار جلوگیری از ترک های بعد از جوشکاری می‌باشد .

5 – در پایان بعد از سرد شدن کامل ، قالب جهت عملیات اسپارک کاری و ماشین کاری نهایی آماده می باشد .

6 – آخرین مرحله تنش زدایی حرارتی می باشد و باعث می شود که  تنش های باقیمانده در هنگام جوشکاری از بین برود و توسعه نیابد .

در پایان تمامی مراحل عملیات جوشکاری در چک لیستی ثبت می‌شود و در تولیدات بعدی ، تیراژ تولیدی و دوام و کیفیت سطوح قالب مورد بررسی قرار می گیرد تا مقایسه ای شود بین عملیات جوشکاری و اصلاح با روش فقط ماشینکاری تا در نوبت های بعدی ، روش اصلاح قالب برای ما مشخص گردد .