خودروی نیسان

شرکت توس فورجینگ پیش رو در تولید قطعات خودروی نیسان

خودروی نیسان

خودروی نیسان

مجموعه قطعات خودروی نیسان
دو شاخه بلند نیسان
دو شاخه بلند نیسان
دو شاخه کوتاه نیسان
دو شاخه کوتاه نیسان
فلانچ گاردان آریسان
فلانچ گاردان آریسان
فلانچ گاردان جدید نیسان
فلانچ گاردان جدید نیسان
فلانچ گاردان نیسان
فلانچ گاردان نیسان
شافت بلند نیسان
شافت بلند نیسان
شافت هرز گرد نیسان
شافت هرز گرد نیسان
شافت کوتاه نیسان
شافت کوتاه نیسان
سیبک فرمان نیسان بی زاویه
سیبک فرمان نیسان بی زاویه
سیبک فرمان نیسان زاویه دار
سیبک فرمان نیسان زاویه دار
طبق بالا نیسان
طبق بالا نیسان
طبق پایین نیسان
طبق پایین نیسان
ترشن بار نیسان
ترشن بار نیسان
یوک گاردان نیسان
یوک گاردان نیسان