خودروی پژو ROA

شرکت توس فورجینگ پیش رو در تولید قطعات خودروی پژو ROA

پژو ROA
در سال ۱۳۸۵ ایران خودرو  تولید برند بهبود یافتهٔ پژو آردی را تحت عنوان روآ (ROA) با موتور OHV یا همان موتور بهبود یافته ی پیکان آغاز کرد.
مجموعه قطعات خودروی ROA
کوپلینگ ROA گازسوز
کوپلینگ پژو ROA گازسوز
شغال دست چرخ ROAچپ
شغال دست چرخ پژو ROA چپ
شغال دست چرخ ROA راست
شغال دست چرخ پژو ROA راست
شغال دست RD
شغال دست پژو RD