خودروی سمند

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات خودروی سمند

سمند
خودروی سمند | Samand

سمند یک خودروی سواری است که از سال ۱۳۸۰ توسط ایران خودرو تولید می‌شود . و علاوه بر فروش در ایران، به کشورهای دیگر نیز صادر شده‌است . سمند براساس پژو ۴۰۵ ساخته‌شده‌ است. این خودرو در ابتدا قرار بود جایگزین پیکان شود که با توجه به هزینه طراحی و قیمت نهایی آن ، این امر محقق نشد . سمند در ادبیات فارسی به اسبی گفته می‌شود که رنگی متمایل به زرد دارد .

مجموعه قطعات خودروی سمند
لولای دونک چپ درب سمند
لولا 2 NAK راست
لولای دو نک راست درب سمند
لولا مادگی چپ سمند
لولای مادگی چپ درب سمند
لولا مادگی راست سمند
لولای مادگی راست درب سمند
لولا تک NAK شاخدار چپ
لولا ی تک نک چپ نوع شاخک دار
لولا تک NAK شاخدار راست
لولای تک نک راست نوع شاخک دار
لولا تکNAK چپ
لولا ی تک نک چپ درب سمند
لولا تک Nak راست
لولا تک نک راست درب سمند