فورج چیست؟

فورجینگ (فورجینگ) یا در اصطلاح عامیانه آهنگری ، روشی است که در آن با استفاده از یک قالب ویک دستگاه پرس نسبت به تغییر شکل بیلت به شکلی خاص تغییر میکند.

منشاء آهنگری به دوران بسیار قدیم بر میگردد که با استفاده از ابزارهای بسیار ساده و قدرت نیروی انسانی قطعات مختلفی از جمله شمشیر و نعل های اسب و غیره ساخته می شدند ، که البته ساخت آن قطعات بدلیل عدم استفاده از قالب و یا نیروی یکنواخت دارای ابعاد و شکل های متفاوتی بودند که باعث تولید قطعات محدود به لحاظ تیراژی منجر میشد .

کم کم با پیشرفت تکنولوژی و ساخته شدن قالب ها و پرس ها که جایگزین بسیار مناسب و قدرتمندی با نیروی انسانی بودند ، فرایند ساخت قطعات سرعت بخشید .

در این فرآیند به دو روش فورج گرم و فورج سرد اقدام می شود .

شرکت توس فورجینگ که ازروش فورج گرم محصولات خود را تولید میکند ، ابتدا بیلت ها را از طریق گرم کردن توسط کوره گازی و یا کوره القایی به دمای مخصوص عملیات فورجینگ می رساند و سپس بیلت را داخل قالبی که در زیر پرس نصب شده است ، قرار داده و در ادامه با عمل پرس کاری ، اولین قدم در ساخت قطعه انجام میگردد .

سپس بدلیل اینکه قالب های فورج دارای دو نوع قالب باز و قالب بسته ساخته میشوند و در نوع قالب باز تولید قطعه همراه با مقداری ضایعات دور قطعه که پلیسه یا فلش نامیده میشوند همراه است می بایستی توسط یک قالب دیگربه نام قالب تریم ، فلش دور قطعه جدا شود .

در بعضی از قطعات بدلیل عدم یکنواختی سطوح احتمال اینکه قطعه درزمان خارج کردن از قالب فورج و یا قالب تریم تاب دار شود ، از قالب دیگری به نام کویینینگ که عمل صافکاری و اصلاح نهایی قطعه می باشد استفاده می گردد .

پس از تکمیل قطعات ، در این مرحله توسط دستگاهی به نام شات بلاست سطوح و تمام جوانب قطعه شات میشوند که هم ظاهر قطعه تمیز و سفید میشوند و همچنین برای بررسی دقیق تر قطعه چه از لحاظ ابعادی و چه از لحاظ بررسی ترک و یا حتی برای آماده سازی رنگ به جهت جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شوند .

همچنین به دلیل ماهیت محل استفاده قطعه ، مواد اولیه تولیدی ازانواع مختلفی از فولاد های آلیاژی ساخته شده اند که بسته به درخواست مشتری عملیات حرارتی بر روی قطعات صورت می گیرد ، که البته این عملیات می بایستی قبل از شات بلاست صورت پذیرد .