قطعات تریلر و کامیون

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات تریلر و کامیون

قطعات تولید شده در شرکت توس فورجینگ

مجموعه قطعات تریلر
بوش فلزی اهرم بالابر
بوش فلزی اهرم بالابر
بوش کروی
بوش کروی
بوش تنظیم
بوش تنظیم
فولی گرد
فولی گرد
فولی محور 16 تن
فولی محور 16 تن
بوش
بوش
فولی 4 گوش کوتاه محور 140
فولی چهارگوش کوتاه محور 140