قطعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مهره 3 اینچ
مهره 3 اینچ
مهره 3.5 اینچ
مهره 3.5 اینچ
مهره 3 اینچ
مهره 3 اینچ
مهره M30
مهره M30
مهره M36
مهره M36
مهره M42
مهره M42
مهره M100
مهره M100
شافت پمپ 6 پیستون
شافت پمپ 6 پیستون
شافت پمپ 9 پیستون
شافت پمپ 9 پیستون