واحد برنامه ریزی و لجستیک

         از عمده اهداف و فعاليت هاي واحد برنامه ريزي و لجستيك مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 •  زمان سنجي، كارسنجي و ظرفيت سنجي فرايندهاي توليد و سازمان ، شناسايي گلوگاه هاي توليد قطعات و بالانس خط

 • بررسي برنامه هاي بلند مدت ساليانه فروش و برآورد الزامات و پيش نيازهاي آن جهت اجرا

 • امكان سنجي سفارشات دريافتي از مشتريان و اعلام بازخورد به واحد بازرگاني جهت ارتباط با مشتري

 • برنامه ريزي هفتگي توليد با توجه به MRP مشتريان و تغيير اولويت بندي اعلامي واحد بازرگاني

 • ايجاد ارتباط موثر و هماهنگي بين واحدهاي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازماني

 • برنامه ريزي مواد و كنترل موجودي با قابليت شناسايي و رديابي دقيق مواد اوليه ، كالاي در جريان ساخت و محصول نهايي

 •   دريافت و ثبت گزارشات روزانه توليد، كنترل برنامه توليد و كنترل سفارشات مشتريان بصورت آنلاين

 • بررسي گزارش عملكرد توليد و تشكيل جلسات بررسي و پايش دلايل ريشه اي انحراف از برنامه با حضور ساير واحدهاي مرتبط و برنامه ريزي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

 • تهيه شاخصهاي بهره وري سازمان از جمله OEE ، OTD (تحويل بموقع) ، توليد سرانه هر نفرساعت و …

 • طراحي لي اوت ، ارائه پيشنهادات در راستاي روان سازي جريان گردش مواد ، ارگونومي و بهبود مستمر فرايند

 •   كنترل نهايي كيفي محموله هاي توليدي ، بسته بندي ، انبارش و هماهنگي وسيله نقليه جهت ارسال به مشتري

 • كنترل گردش كار و اطلاعات كليه انبارهاي سازمان از جمله مواد اوليه ،‌ فني ، در جريان ساخت ، محصول نهايي و ضايعات

 • كنترل سطح موجودي انبارها باتوجه به اصل EOQ ، رعايت چيدمان طبق لي اوت ، رعايت اصل  FIFO و كليه اصول انبارداري

 • شناسايي ، نصب پلاك ، تحويل به اشخاص و كنترل گردش اموال و داراييهاي سازمان (توسط جمع دار اموال)

 • برنامه ريزي و كنترل عملكرد پيمانكاران خارجي و موجودي نزد ايشان