واحد فنی و مهندسی

دراين واحد با همكاري متخصصان و كارشناسان مجرب وبكارگيري نرم افزار هاي به روز مهندسي شامل SUPER FORGE,MASTER CAM, CATIA ,SOLID WORKSو… كليه طراحي هاي مربوط به  قطعات سنگین، قطعات خودرو، ماشین های سنگین، تراکتور, بالسترها وتجهيزات و..انجام مي گيرد.

واحد فني و مهندسي شركت توس فورجينگ وظايف متعددي (مدلسازي,طراحي ,برنامه نويسي,تحليل,امكان سنجي و…) را برعهده دارد. واحد فني و مهندسي  شامل دو بخش زیر می باشد:

  • مهندسي محصول وفرآيند
  • مهندسي قالب و ابزار

 

بخش مهندسي محصول و فرآيند وظيفه تهيه كليه مستندات كنترلي و اجرائي مانندSQA  را دارد. این مستندات شامل طرح كنترلOPC,FPC,FMEA ,نقشه كنترل ابعادي, طرح بسته بندي و… است

بررسي وپيگيري نمونه های اوليه و توليد يك روز خط و ثبت وقايع كنترلي قطعات جديد, كنترل آرشيو قطعات و… كه تماما به صورت سيستماتيك و بصورت سيستم شبكه اي در قالب نرم افزار مديريت مدارك فني تكميل مي گردند را برعهده دارد.

بخش مهندسي قالب و ابزار وظيفه تهيه و ساخت كليه قالبهاي جديد و توليدي جهت تحويل به خط توليد , ارائه روشهاي بهبود مستمر در روند توليد و همچنين تهيه كليه نقشه هاي مراحل ساخت (نقشه هاي خشن كاري – دقيق تراشي , اصلاح و…)را به بخش قالبسازي تحليل وبررسي و پايش عملكرد كليه قالبها و ابزار ها بوسيله نرم افزار مديريت ابزار را برعهده دارد.